Botella luxardo dry gin bot1960s

 

 

 

 

 

Top 20